GEDRAGSCODE

 

U kunt de onderstaande Gedragscode eveneens hier downloaden.

Gedragscode voor VViN-leden en aspirant-leden

 1. Alle opdrachten zullen door VViN-leden vertrouwelijk worden behandeld. De in dit kader verkregen informatie zal noch ten nadele van de klant, noch ten voordele van het VViN-lid worden aangewend.
 2. VViN-leden onthouden zich van kritiek op vertalingen die door collega’s zijn geproduceerd met het oogmerk daardoor extra opdrachten te verwerven.
 3. VViN-leden gedragen zich correct ten opzichte van oude en nieuwe opdrachtgevers, mede VViN-leden, vertalers, andere personen werkzaam in de vertaalbranche en het publiek.
 4. VViN-leden zullen geen misleidende teksten bezigen in hun publiciteitsmateriaal.
 5. VViN-leden onthouden zich van gedragingen die het aanzien en het belang van de VViN kunnen schaden.
 6. Als een geschil tussen een klant en een VViN-lid wordt voorgelegd aan de geschillencommissie accepteert het VViN-lid het besluit dat door de geschillencommissie wordt geformuleerd.
 7. VViN-leden voldoen aan de verplichtingen die hun van overheidswege worden opgelegd.
 8. VViN-leden onderschrijven het belang van een gedegen communicatie en promotie van de vertaalbranche in Nederland en zullen in principe meewerken aan door het VViN-bestuur geïnitieerde onderzoeken en enquêtes waarmee een beeld van de branche kan worden gegeven.
 9. VViN-leden zullen in hun bedrijfsvoering de wet niet overtreden en geen opdrachten aannemen die in conflict zijn met algemene ethische principes.
 10. VViN-leden betalen hun opdrachtnemers binnen de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan binnen 60 dagen.
 11. VViN-leden zullen de contributie aan de vereniging VViN binnen de gestelde termijn van 30 dagen voldoen.
 12. VViN-leden dienen zich te houden aan de toelatingscriteria voor het lidmaatschap.
 13. VViN-leden zijn bekend met de Notitie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven ernaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 14. VViN-leden gebruiken in hun organisatie uitsluitend legale software

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2007 te Amersfoort

Uw voordelen

ISO 9001:2015 & 17100:2015

Inclusief proefleesronde en garantie

Moedertaalvertalers

Geen spoed- of minimumtarief

Slechts 11 cent per woord